Водна база “Максуда” 


Пристанището е с дървени пирсове и кей върху метални пилоти.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 7800 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 27
Обща дължина на корабните места - 180 м
Максимална дълбочина пред корабните места
Яхтено пристанище Слънчев ден 


Яхтено пристанище за местодомуване на вода през туристическия сезон с капацитет за 30 яхти. Източната буна е разположена под свлачищна зона, в северния край на плажната ивица на курорта "Слънчев ден" АД. На нея има построен висок и нисък кей, съобразени с височината на борда на по-големи и по-малки яхти. Южната буна също има кейова стена за приставане. Пристанището има широка, дълбока акватория и е добре защитено от вълнение. Недостатък е затлачването на входа с пясъчна коса поради близостта му до прибойната зона.
Яхтено пристанище Веслец 


Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 3000 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 16
Обща дължина на корабните места - 50 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 2 м
Пристанище Яхтклуб “Варна”  


Пристанището е с дървен кей върху метални пилоти.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 920 м 2
Общ брой на местата (капацитет) - 35
Обща дължина на корабните места - 100 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 2 м