Хидродинамик 


Пристанището се намира на южния бряг на Варненското езеро в район, определен за развитие на спортни бази на редица министерства с техните подведомствени предприятия. На терен- стоянка № 5 по застроителния план на южния бряг на Варненското езеро е изграден обект "Открита акватория и яхтбаза на Института по корабна хидродинамика (ИКХ)".
През последните години базата се развива като яхтено пристанище. На територията му има сграда за персонала и бунгала за летен отдих.
Яхтеният кей е защитен с насипна буна от изток и север, която е част от яхтено пристанище Хидродинамик. От запад защита от вятър и вълнение дава буната, ограждаща съседното яхтено пристанище, собственост на "Тексимтранс" АД. Тъй като в езерото не се създава опасно вълнение през зимата, това пристанище е удобно за целогодишно домуване на вода на плавателните съдове. Изваждането от водата за докуване става при необходимост и при преценка на екипажа.
Акваторията е обширна и има достатъчна дълбочина за килови яхти и дава благоприятни условия за развитие и увеличаване броя на кейовите места.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 7605 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 24
Обща дължина на корабните места - 90 м
Яхтено пристанище Каварна 


Състои се от комплекс буни, които имат както брегозащитна, така и транспортна функция. Цялостното брегоукрепване под нос Чиракман, включва буна 1, брегоукрепваща дамба с изкуствен плаж (пясък, насипан върху дамбата), буна 2 - насипен тип без кейова стена, дамба с асфалтов път и строяща се буна 3 с кейова стена (газене около 5 м) и малък пирс.
При експлоатацията на буна 1 в момента като рибарско пристанище е застрашена чистотата на водата в акваторията, която е част от зоната, определена като курорт с местно значение. Този проблем ще се реши след завършването на буна 3 и изместването на рибарските съдове на нея, а буна1 би могла да се използва от ветроходни яхти, които са по-малък замърсител.
В акваторията на буната течението завърта по часовниковата стрелка, което е благоприятно, защото замърсяванията от нефтопродукти при кея напускат пристанището, а не се изхвърлят на плажа.
Капацитетът е 20 съда, швартовани на кея по системата нос-кърма. Всеки съд разполага с мъртва котва и буй към нея. След завършване на буна 3 тя ще има значителен капацитет, но нейното значение, като пристанище ще се определя от степента на защитеност на акваторията, което предварително е трудно да се оцени.
Пристанището се стопанисва от Община Каварна, а контролът се осъществява от Боцманат на ИА "Морска администрация".
Яхтено пристанище “Корабно машиностроене” 


Пристанището се експлоатира целогодишно.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 1800 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 21
Обща дължина на корабните места - 42 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 1.7 м
Яхтен терминал “Лотос” 


Пристанището се използва за престой и домуване на яхти, снабдяване и развлекателни програми. Намира се в Балчик.
Параметри на пристанището:
Обща площ на пристанището - 1200 м 2
Общ брой на корабните места (капацитет) - 12
Обща дължина на корабните места - 27,6 м
Максимална дълбочина пред корабните места - 3 м