Сър Найджъл Роув, председател на “Sail Training International”: Забавянето ще помогне за перфектната ви организация* 

copyright
- Разбирам, че тази неприятна промяна във времето не е добре приета във вашия град, но така се получава на практика, защото планирането в останалите пристанища бе на значително по-напреднала фаза. Варна си остава наш участник, макар и да съжалявам много, че ще трябва да отложим състезанието с 2 години. Все пак България бе инициаторът на тази промяна и тя бе в основата идеята регатата да дойде тук, в Черно море. Затова за нас е много важно още при първото участие на регатата в този район на света да има огромен успех. Защото имаме желание и в бъдеще да организираме подобни маршрути в този район. В нашите концепции сме включили идеята на всеки 4 - 5 години да се включват нови райони от Европа и света. Бихме искали първото участие тук да има голям успех. Затова се наложи да променим датата за провеждането на регатата. През 2010 г., както вече стана дума, Истанбул ще е европейска столица на културата и ще привлече вниманието на много хора от цял свят. От друга страна, пристанището в Пирея се разработва в нов, съвременен вид, както бихте искали и вие тук да изглежда вашето пристанище. Промяната, вярвам, ще се отрази благоприятно за организирането на проявата във Варна. И да не забравяме, че в основата на тази международна проява лежи приятелството и сътрудничеството без оглед на религия, социален статус или етническа принадлежност.
* Едновременна публикацоия в сп. "Морски свят", юли, 2007 г.


    • Корица на сп. Яхти