Навигационни знаци по българското черноморско крайбрежие 

Наименование
?
?
Параметри
Описание
Силистарски навигационен знак
42° 02' N
28° 01' Е
Ажурна метална конструкция с правоъгълници, боядисани бяло, с черна хоризонтална ивица в средата. Височина над водата 33 m
Синеморски навигационен знак
42° 04' N
27° 59' Е
Ажурна метална конструкция с правоъгълници, боядисани бяло, с черна хоризонтална ивица в средата. Височина над водата 33 m
Ахтополски светлинен знак
42° 06' N
27° 57' Е
БЧ(6)ДлПр15с 5 n.mile
Бяла конусна бетонна кула с ажурна метална надстройка. Височина над водата 15 m
Мичуринско пристанище
42° 10' N
27° 52' Е
БЧ 4 n.mile
Бяла конусна бетонна кула с ажурна метална надстройка. Височина над водата 12 m
Светещ знак на скалата
Светещ знак на вълнолома
42° 10' N
27° 52' Е
Зл Изо 4 2 n.mile
Бяла кръгла каменна кула на четиристенно основание. Височина над водата12 m
Навигационна светлина върху бяло здание
42° 11' N
27° 51' Е
Б Пр. 7 с 14 n.mile
Светлооптическият апарат е поставен на покрива на зданието. Височина над водата 41 m
Приморски светещ знак
42° 16' N
27° 46' E
Б Пр. 5 с 6 n.mile
Бяла кръгла каменна кула на четиристенно основание. Височина над водата 8 m
Фар Маслен нос
42° 18' N
27° 48' Е
Б Пр(3) 17,2 с 17 n.mile
Бяла кръгла каменна кула. Височина над водата 37 m
Коракя навигационен знак
42° 20' N
27° 47' Е
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани бели с черни хоризонтални ивици. Височина над водата 36 m
Агалински навигационен знак
42° 23' N
27° 43' Е
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани бели с черни хоризонтални ивици. Височина над водата 103 m
Агалински навигационен знак
42° 23' N
27° 43' E
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани бели с черни хоризонтални ивици. Височина над водата 103 m
Фар Свети Иван
42° 26' N
27° 72' Е
Б Пр 10 c 18 n.mile
Бяла кръгла бетонна кула с постройка до нея. Наутофон (30 с). Височина над водата 44 m
Созополски навигационен знак
42° 25' N
27° 41' E
Ажурна метална конструкция с щитове в горната част, боядисани в белии черни хоризонтални ивици. Височина над водата 70 m.
Созополско пристанище
Чв Изо 4 с 1 n.mile
Сив метален стълб. Свети в сектор 110°-242°. Височина над водата 6 m
Западна навигационна светлина
Източна навигационна светлина
Зл Изо 4 с 1 n.mile
Сив метален стълб. Свети в сектор 209° - 290°
Мигалката
42° 25' N
27° 41' Е
Б Ч (9) 15 с 2 n.mile
Бяла четиристенна каменна кула с ажурна метална настройка. Височина 9 m
Буджака Навигационен знак
42° 27' N
27° 35' Е
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани с черни и бели хоризонталниивици. Височина над водата 117 m
Пристанище Атия Южна навигационна светлина
Зл Пр 2 с 2 n.mile
Зелен железобетонен стълб. Височина над водата 10 m
Северна навигационна светлина
Чв Пр 2 с 2 n.mile
Червен железобетонен стълб. Височина над водата 11 m
Светещ буй - специален
42° 29' N
27° 42' E
Ж Пр 5 с 2 п.mile
Жълт стълбовиден буй с фигура (жълт кръст)
Светещ буй - осеви
42° 29' N
27° 38' E
Б Изо 6 с 2 n.mile
Стълбовиден буй с бели и червени вертикални ивици с фигура червена сфера
Светещ буй - осеви
42° 29' N
27° 35' Е
Б Изо 6 с 2 n.mile
Стълбовиден буй с бели и червени вертикални ивици с фигура червена сфера
Светещ буй специален
42° 28' N
27° 33' Е
Ж Пр 5 с 2 n.mile
Жълт стълбовиден буй с фигура жълт кръст
Фар Болшевик
42° 28' N
27° 33' E
Б Чв Пр 8 с 15/8 n.mile
Бяла кръгла бетонна кула. Свети в сектори: бял 132°--92°, червен 92°-132°.Височина над водата 22 m
Дружба
42° 27' N
27° 32' Е
Чв Пр 20 с 5 n.mile
Бяла бетонна площадка
Бургаски фар
42° 29' N
27° 29' Е
Б Пр 3 с 10 n.mile
Бяла кръгла метална кула. Свети в сектори 73° - 333°. Наутофон (30с)
Светещ буй южен
42° 29' N
27° 31' Е
БЧ (6) Дл Пр 15 с
Стълбовиден буй, боядисан: горната част - жълта, а долната - червена. Фигура два конуса с върховете надолу.
Ставрова банка светещ буй източен
42° 31' N
27° 39' Е
БЧ (3) 10 с
Червен стълбовиден буй с широка хоризонтална жълта ивица. Фигура два черни конуса със събрани основи.
Поморийски светещ знак
42° 33' N
27° 40' Е
БЧ (3) 10 с 6 n.mile
Бяла кръгла каменна кула
Несебърска навигационна светлина
42° 39' N
27° 44' Е
Зл Чв Пр 8 с 2/4 n.mile
Ажурна метална конструкция. Свети в сектори: червен 60°-105°, зелен105°-60°. Височина над водата 9,5 m
Фар Емине
42° 42' N
27° 54' Е
Б Пр 6 с 20 n.mile
Бяла кръгла кула с постройка до нея. Радиофар. Височина над водата 64 m
Беленски фар (Св. Атанас)
42° 51' N
27° 54' Е
Чв Зтм 7 с 12 n.mile
Бяла кръгла каменна кула с ажурна метална надстройка. Височина надводата 38 m
Черни нос Навигационен знак
42° 56' N
27° 54' Е
Ажурна метална конструкция с шитове, боядисани с бели и черни хоризонталниивици. Височина над водата 114 m.
Камчнйски светещ знак
43° 01' N
27° 53' Е
Б Пр 4 с 12 n.mile
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани с бели и черни хоризонтални ивици. Височина над водата 48 m.
Фар Галата
43° 10' N
27° 57' E
Б Пр (3) 15 с 25 n.mile
Бяла кръгла кула с постройка до нея. Наутофон (30 с). Височина над водата 62 m.
Варненски фар
43° 11'
27° 55'
Б Пр 3 с 10 n.mile
Бяла кръгла метална кула. Височина над водата 15 m.
Евксиноградски фар
43° 13' N
27° 59' E
Чв П 6 n.mile
Бяла кръгла каменна кула. Височина над водата 18 m.
Светещ буй специален
43° 11' N
28° 00' Е
Ж Пр 5 с 2 n.mile
Жълт стълбовиден буй с фигура жълт кръст
Риф Аладжа Светещ буй източен
43° 17' N
28° 04' E
Б Ч (3) 10 с 2 n.mile
Черен стълбовиден буй с широка хоризонтална жълта ивица. Отличителна фигура - два черни конуса със събрани основи.
Фар Екрене
43° 19' N
28° 04' Е
Б Пр (2) 30.6 с 25 n.mile
Бяла четиристенна кула с постройка до нея. Височина над водата 94 m.
Балчишка навигационна светлина
43° 24' N
28° 10' Е
Чв Пр 5,5 с 8 n.mile
Ажурна метална конструкция. Височина над водата 10 m.
Балчишки светещ знак
43° 24' N
28° 11' Е
Б Пр 2 с 15 n.mile
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани с бели и черни хоризонтални ивици. Височина над водата 202 m.
Божурецки навигационен знак
43° 25' N
28° 19' Е
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани с бели и черни хоризонтални ивици. Височина над водата 158 m.
Каварненска навигационна светлина
43° 25' N
28° 21' E
Б Изо 5 с 5 n.mile
Бяла ажурна метална конструкция. Височина над водача 11 m.
Фар Калиакра
43° 22' N
28° 28' Е
Б Пр 5 с 21 n.mile
Бяла каменна кула с постройки до нея. Височина над водата 68 m. Наутофон (30 с). Радиофар.
Навигационен знак Камен бряг
43° 28' N
28° 34' E
Ажурна конструкция с щитове, боядисани с бели и черни хоризонтални ивици.
Височина над водата 52 m
Шабленски фар
43° 32' N
28° 36' E
Б Пр (3) 25 с 17 n.mile
Бяла осемстенна кула на квадратно основание, боядисана с белии червени хоризонтални ивици. Височина над водата 36 m
Крапецки знак
43° 38' N
28° 35' Е
Б Пр 5 с 10 n.mile
Ажурна метална конструкция с щитове, боядисани с бели и черни светлинни хоризонтални ивици. Височина над водата 31 m.
Забележка: Съкращенията при означаване на средствата за навигационно оборудване и характеристиките на фаровите светлини имат следното значение:
П - постоянна, Пр - проблясваща, Пр (2)- групово проблясваща (2), Ч - често проблясваща, МЧ - много често проблясваща,Дл Пр - дълго проблясваща, Ч (3) - групово често проблясваща (3), Ч (6)Др Пр - групово често проблясваща, с дълъг проблясък, Зтм - затъмняваща, Изо - изофазна, Мо (А) - по азбуката на Морз (буквата А), Б - бял, Ж -жълт, Зл - зелен, Ч Червен, 10 n.mile - далечина на видимост, в случая 10n.miles.


    • Корица на сп. Яхти